Get Adobe Flash player

samochód zastępczy z OC sprawcy

Proponujemy Państwu możliwość bezgotówkowego wynajmu samochodu na czas likwidacji szkody i naprawy samochodu z OC sprawcy.

W przypadku gdy należący do Państwa pojazd jest uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego, za które odpowiedzialność ponosi inny uczestnik ruchu, w świetle prawa poza zwrotem kosztów naprawy samochodu należy się Państwu, jako poszkodowanemu,samochód zastępczy na czas naprawy lub do chwili wypłaty odszkodowania, wynajęcie którego pokrywa Firma Ubezpieczeniowa.

Oferujemy Państwu możliwość wynajęcia samochodu zastępczego na koszt ubezpieczyciela w formie bezgotówkowej. Pomagamy w załatwieniu formalności tak aby jak najbardziej zminimalizować Państwa zaangażowanie.

Czas wynajmu zależny jest od wielkości i rodzaju szkody i jest różny w każdym przypadku.

Zwracamy uwagę, że Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest;

-pokryć koszty wynajmu samochodu za okres nie dłuższy niż czas naprawy lub do dnia wypłaty świadczenia

-pokryć koszty wynajmu za samochód podobnej -nie wyższej klasy niż są Państwo posiadaczami

W uproszczeniu przyjęte jest, że samochód zastępczy przysługuje od dnia szkody do dnia wypłaty odszkodowania lub zakończenia naprawy samochodu.

Jeśli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu.